Skip to main content

PARTNERS

Het NLvoedt-event wordt mogelijk gemaakt door vele samenwerkende Nederlandse foodpartners!

COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is een slagvaardige organisatie die de collectieve belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal als internationaal. De leden van de COV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 90% van de totale Nederlandse omzet van vlees. In waarde uitgedrukt bedraagt deze omzet jaarlijks ruim 8 miljard Euro.

www.cov.nl

NEPLUVI

NEPLUVI is de brancheorganisatie voor de Nederlandse pluimveeverwerkende bedrijven. Leden zijn pluimveeslachterijen, bedrijven die pluimveevlees verwerken en/of bewerken, handelaren in slachtpluimvee, handelaren in pluimveevlees en koel- en vrieshuizen.

www.nepluvi.nl

GROENTENFRUITHUIS

GroentenFruit Huis telt ruim 320 leden. Dit zijn handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezig houden met de afzet van groenten en fruit. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, be- en verwerken, verpakken en op- en overslag en vertegenwoordigen ruim 80% van de totale omzet van € 18 miljard.

www.groentenfruithuis.nl

NEDERLANDS VISBUREAU

Het Nederlands Visbureau is het pr- en marketingbureau voor de gehele Nederlandse vissector. De collectieve promotie van vis, schaal en schelpdieren in Nederland en daarbuiten wordt door hen uitgevoerd. Het Nederlands Visbureau staat middenin de vissector en is daarmee voor veel partijen een vast aanspreekpunt.

www.visbureau.nl

ZUIVELNL

ZuivelNL versterkt de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Als brancheorganisatie faciliteren we het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij we met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde creëren.

www.zuivelnl.org

NEDERLANDS VLEESLAND

Vlees hoort bij Nederland. Lekker en voedzaam eten is een kwestie van kiezen en 94% van de Nederlanders kiest voor vlees. De Nederlandse vleessector staat voor het meest duurzame, smaakvolle, gevarieerde en kwalitatieve aanbod van vlees en vleeswaren.

www.nederlandvleesland.nl

NEKOVRI

Nekovri is de branche-organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. Met hoogwaardige, geconditioneerde logistieke dienstverlening wordt invulling gegeven aan de steeds strengere eisen op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid.

www.nekovri.nl